Publicaties

“Gespreksvoering in de juridische praktijk “,                                                                              Onder redactie van Victoria van de Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon, Uitgeverij Coutinho, Bussum.

TARAX HELPT JE VAN WERK NAAR WERK!

Annemarie Roffel
is loopbaan-
adviseur

Anja Maas

HOOFDDORP Je bent 46 jaar en je werkgever vertelt dat hij afscheid van je wil nemen. Je doet je werk goed. Al jaren. Maar: “Je ontwikkelt te weinig. En daar kan dit bedrijf niet mee verder.” Je staat dus op straat. Misschien met een “zakje geld” als ontslagvergoeding, maar wat nu?
Het overkwam Peter* en zoals zovelen in zo’n situatie wist hij het even niet: gezin met 3 kinderen, hypotheek en geen salaris meer: zijn zelfvertrouwen zakte helemaal weg. Wie neemt nog een midveertiger in dienst? Moest hij actief solliciteren op elke vacature die voorbij komt? Of juist heel gericht?
Peter koos, na de dreun een beetje verwerkt te hebben, het laatste. Via zijn ex-werkgever vond hij de weg naar Annemarie Roffel van Tarax Training en Coaching. Slogan van haar bedrijf: ik begeleid mensen van werk naar werk.
Zij startte, na een intake waarin kennis, ervaring en persoonlijke wensen in kaart werden gebracht, een gericht loopbaantraject. Binnen zes maanden kon hij aan de slag bij een nieuwe werkgever. “Een mooi resultaat. Leeftijd blijkt toch minder belangrijk dan vaak wordt gedacht. Op één staat bij werkgevers dat ze iemand willen die ergens goed in is. Als ze ervan overtuigd zijn dat de kandidaat dat inderdaad is, is de leeftijd niet doorslaggevend.

Het begeleidingstraject begint met het zoeken naar antwoorden op vragen als: “Waar ben ik goed in en wat wil ik? Wat ik altijd al deed? Of toch iets anders en wat zijn dan mijn mogelijkheden? Eerste actiepunt is herstel van het zelfvertrouwen. Bij gedwongen ontslag loopt dat een flinke deuk op en een sollicitant die zichzelf niet ziet zitten, is bij voorbaat kansloos. We kijken samen naar het profiel en het cv. En ik geef opdrachten om het eigen netwerk te vergroten en ook adviezen over potentiële werkgevers. We oefenen met brieven schrijven en met sollicitatiegesprekken. Ja, soms ook met camera’s. Zo leg je de basis voor succes.”

Tarax – Grieks voor “in beweging zetten” – is gevestigd in Hoofddorp en bestaat ruim 7 jaar. “Na mijn afstuderen – sociale psychologie – heb ik in dienst van het GAK onderzoek gedaan naar oorzaken van een hoog ziekteverzuim. Ik adviseerde over de aanpak. Als zelfstandige gaf ik ook trainingen aan managers en heb ik samengewerkt met een bedrijf voor het uitvoeren van mobility trajecten. Dat was in Brabant en Limburg. Nu wil ik me focussen op de Randstad. Er is hier veel werkgelegenheid, maar er komen ook steeds meer werkzoekenden, zeker nu per 1 januari het ontslagrecht is versoepeld. Overigens, naast dit werk ben ik ook docent aan de Hogeschool van Amsterdam.” Cliënten worden vaak doorgestuurd door de werkgever, die zijn werknemer na ontslag niet helemaal in de steek wil laten. Soms ook komt de werknemer uit zichzelf. “Ik wil aan de slag, maar heb hulp en advies nodig.” Dat gebeurt vooral als er een ontslagvergoeding is ontvangen. Die wordt dan gebruikt als investering voor de toekomst.” Succes gegarandeerd? “Dat weet je nooit. Maar de praktijk heeft bewezen dat het vaak lukt cliënten binnen een van tevoren gestelde termijn – zes à acht maanden – aan betaald werk te helpen.”

*De naam Peter is gefingeerd

Verdere info: Tarax Training en Coaching (drs Annemarie Roffel). Tel. 0616066786, www.tarax.nl, info@ tarax.nl.

Hoofddorpse Courant 5 februari 2015